ขยายระยะเวลาในการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 จากเดิมภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นถายในเดือนกันยายน 2563

{pdf=ax467.pdf|500|300|ax467.pdf}

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ อาสาสมัครบริวาลท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้