องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศ บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้

{pdf=ax490.pdf|500|300|ax490.pdf}

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศการขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/๔) ดังนี้