องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านยางหลวงใต้ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีต้อนรับตัวแทนจาก 6 อำเภอ จากจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้เดินทางเข้าศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นแบบยางหลวงใต้ หมู่ที่ 5 ที่ได้รับรางวัล Zero waste  ชุมชนขนาด L ระดับภาค

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page