ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี นำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นแบบแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.กุดจิก ตามกำหนดการ ดังนี้
1. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดการชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2561
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดการชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2561 และกำหนดการชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าข่ายในการเสียภาษีในเขต อบต.กุดจิก สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.กุดจิก เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร/โทรสาร 042-315671

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนาท้องถิ่น