องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ้อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 14 - หมู่ที่6 ดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page