องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page