สภาพทั่วไป

ตำบลกุดจิก  มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแบบลูกระนาด  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ระยะทาง  ๒๒  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ  มีภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปี  จัดอยู่ในประเภท  ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นคือจะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับช่วงแล้งที่เห็นได้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page