คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชนหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือิผู้มาติดต่อหรือรายละเอียดของการปฏิบัติ ที่ผู้มาติดต่อปฏิบัติ ดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน