องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับ
 

นายสมยศ ด้วงแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 0982226099

 

นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 086 226 2811

กิจการสภา

คู่มือประชาชน