องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับ
 

นายสมยศ ด้วงแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 0982226099

 

นายนิคม สมใจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

เบอร์โทร087 237 5505

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลกุดจิก

กิจการสภา

คู่มือประชาชน