องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่่งในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.กุดจิก ประจำปี 25654 ดังนี้