องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก. ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง