องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ร่วมกับผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน จิตอาสา อ.สม.พี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดจิก จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกจัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่่นยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.รร.โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา.