องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2563 ดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page