เอกสารเผยแพร่

Title Version Description Size Hits Download
pdf การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 5.76 MB 512 Download Preview
pdf แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 7.70 MB 308 Download Preview
pdf แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 4.65 MB 239 Download Preview

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน