องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก.ร่วมกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมฟังเทศบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ พระธรรมบารมีตลอดปี 2565