องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพแอลอ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อหลอกลงทุน ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน