องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกจัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่่นยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ.รร.โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา.

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนทุกท่านเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก แนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน