องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก ขอเชิญชวนทุกท่านเลิกบุหรี่ เพื่อคนที่คุณรัก แนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้