องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิกกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2566

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน