กองช่าง


นายพิชัยยุทธ ธีระองค์เจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนราธิป บุตดีวงค์

นายช่างโยธา


ว่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ

นายไกรษร พันมาลา

ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวสุชีวา สุดใจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพิสิษฐ์ สุธยานิธิวิเศษ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวัชรินทร์ กับโก

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

นายธนัญชัย ภูงาม

พนักงานจ้างทั่ไป

นายสุรักษ์ พากัณหา

พนักงานขับรถขยะ

นายสุรสิทธิ์ การแก้ว

พนักงานเก็บขยะ

นายวงเดือน เชียงชุม

พนักงานเก็บขยะ

นายวัยอาทิตย์ แก้วระมูลตรี

พนักงานเก็บขยะ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page