กองช่าง

 • นายพิชัยยุทธ ธีระองค์เจริญ

  นายพิชัยยุทธ ธีระองค์เจริญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายนราธิป บุตดีวงค์

   นายนราธิป บุตดีวงค์

   นายช่างโยธาอาวุโส
   • นายอธิพันธ์ แสนสุด

    นายอธิพันธ์ แสนสุด

    ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
   • นายไกรษร พันมาลา

    นายไกรษร พันมาลา

    ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   • นางสาวสุชีวา สุดใจ

    นางสาวสุชีวา สุดใจ

    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ
   • นายพิสิษฐ์ สุธยานิธิวิเศษ

    นายพิสิษฐ์ สุธยานิธิวิเศษ

    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
    • นายสุรศักดิ์ ประสมบูรณ์

     นายสุรศักดิ์ ประสมบูรณ์

     ผู้ช่วยช่าไฟฟ้า
     • นายวัชรินทร์ กับโก

      นายวัชรินทร์ กับโก

      ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

LINE OA อบต.กุดจิก

 

เพิ่มเพื่อน