• นายสมยศ ด้วงแพง

  นายสมยศ ด้วงแพง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.098 222 6099
  • นายบุญเต็ม ประเสริฐสังข์

   นายบุญเต็ม ประเสริฐสังข์

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.061 545 8158
  • นายธีระภูมิ จูมพันธ์

   นายธีระภูมิ จูมพันธ์

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.087 235 5528
   • นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

    นายนพรัตน์ ลังกาพินธ์

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.086 226 2811
    • นายนิคม สมใจ

     นายนิคม สมใจ

     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.087 237 5505
  • นายสุบรรณ พลสามารถ

   นายสุบรรณ พลสามารถ

   เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก โทร.082 296 1983

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page